Funkčný rozvoj schopností

Magyar verzió  magyar.png

Tento systém funkčného rozvoja detí vychádza z metódy funkčného neurologického rozvoja mozgu, ktorá má históriu v 80-tych rokoch 20 storočia.

Hlavným nositeľom systému je pán Geoff Gluckman, ktorý sa systém naučil štúdiom od Barryho Heggsteda. Geoff Gluckman má doktorát v športovej vede a biomechanike,  je tvorca systému funkčnej svalovej rovnováhy (MBF systém, www.mbf.sk ) a má viac ako 40 ročnú prax v oblasti práce s ľudským telom a fungovaním ľudského mozgu.

Systém funkčného rozvoja  schopností vychádza z vedeckých poznatkov výskumníkov, ktorí zistili, že ľudský mozog sa funkčne rozvíja pohybom a interakciou s okolitým prostredím.  Tento základ budovania mozgu nastáva prostredníctvom senzoricko motorických dráh, ktoré sa rozvíjajú kompletne inak, než ostatné časti nášho tela, ako napríklad kosti alebo svaly. Ide hlavne o to, že centrálny nervový systém, ktorý prakticky zasahuje do všetkých oblasti nášho tela, kontroluje jeho funkcie a čaká na špecifický pohyb, ktorý rozvíja nervové dráhy.  Inač povedané, neurologické dráhy sa rozvíjajú prostredníctvom pohybu. Tento proces pohybu sa nazýva funkcia a stimulácia.

Je dôležite vedieť, že centrálny nervový systém čaká na špecifické stimuly (predovšetkým vďaka pohybu), ktoré musia nastať v určitej frekvencii, intenzite a časovej dĺžke, aby sa senzoricko motorické dráhy rozvinuli. Keď niektoré z týchto aktivít, predovšetkým od narodenia do nízkeho veku sa nerozvinú, respektíve nenastane požadovaný pohyb v určitej frekvencii, intenzite a časovej dĺžke, tak do určitého veku tento neurologický rozvoj nenastane, pretože stimuly neboli úplne.

 

 

Benefity

Nedostatok neurologického rozvoja má za následok mnoho problémov v dospelosti, ktoré pretrvávajú až do konca života. V detskom veku sa prejavuje napríklad v problémoch s čítaním, v problémoch s učením, s pozornosťou, s nervozitou, zlou pamäťou, v problémoch s pohybovým vzorcom (motorikou) či hyperaktivitou a mnoho ďalších vecí, ktoré sa prejavujú i na fyziologickej úrovni ako aj imunitné problémy, atd. Taktiež napríklad veci ohľadne ostrosti videnia  často súvisia s nedostatkom neurologického rozvoja v nízkom veku, to znamená od narodenia do 5. roku života. Tieto schopnosti závisia od signálov,  ktoré sa prenášajú cez adekvátne senzoricko motorické dráhy do centrálneho nervového systému. Keď sa dieťaťu nervový systém nerozvinie tak ako má, tak ostáva prakticky rovnaký do konca života a ovplyvňuje jeho ďalšie funkcie a interakcie s okolím.

Keď tieto dráhy nie sú správne rozvinuté, pretože v období od narodenia do veku 3-5 rokov neboli správne stimulované a rozvíjané, tieto signály sa nemôžu správne prenášať cez celý systém. To znamená že nedokážeme správne dostávať  stimuly do centrálneho nervového systému a tým pádom máme problém s počúvaním, s koncentráciou, s učením atd. To následne vytvára mnoho  sekundárnych problémov, ako sú stresové reakcie, emocionálne reakcie, atd.

Tento systém rozvoja, vychádzajúci z funkčného neurologického organizovania sa dá trénovať v akomkoľvek prostredí s minimálnym vybavením.

Fázy programu.

V prvej kontrolnej fáze, sa testuje 42 oblastí  zameraných na vizuálny rozvoj človeka, audio oblasť, mobilita a manuálny rozvoj, taktílny a kinestetický rozvoj.  

Na základe toho Geoff Gluckman vypracuje špeciálny individuálny program, na ktorom sa niekoľko mesiacov pracuje v domácom prostredí. Kontrolné testovanie trvá od 2 do 3 hodín.

 

Rozhovor s G. Gluckmanom

 

 

Najčastejšie otázky

 

Ako prebieha funkčný rozvoj  schopností?

Na základe individuálneho pohovoru sa absolvuje s klientom  dvoj až troj hodinové testovanie šiestich kľúčových oblastí  (  a 7 vrstiev , celkom  42 oblasti ) o ktorých sa píše v článku a nastaví sa individuálny program neurologického rozvoja. Na ňom potom klient pracuje niekoľko mesiacov, pokiaľ dôjde k ďalšiemu vyhodnoteniu a nastaveniu programu na ďalšie obdobie.

 

Ako dlho trvá práca na funkčne neurologickom organizovaní?

Práca trvá zhruba 1,5 - 2 roky (obvykle 3x ročne je update programu), kedy sa dôjde do fázy,  kde ľudský mozog je 100% neurologicky zorganizovaný a nepotrebuje už ďalšie vonkajšie stimuly a organizovanie. Všetkých 42 oblastí sa zorganizuje tak ako má.

 

Ako zistím, že tento systém je vhodný pre mňa, alebo moje dieťa?

Po 17. rokoch praxe, ktorú mám v koučingu a  40 ročnou praxou Geoffa Gluckmana s funkčným neurologickým rozvojom, s jeho doktorátom z oblasti biomechaniky a pohybu, môžem povedať že tento systém je vhodný absolútne pre každého. I pre dospelých. Predovšetkým ale pre deti vo veku od 2-3 rokov do 10 rokov,  ktorí nielen majú problémy s pozornosťou, koncentráciou, s učením, ale chcú posunúť svoju vedomostnú úroveň do vyššieho levelu. Chcú byť pripravené na ďalšiu fázu vývoja a  rozvoja, chcú sa viac socializovať, chcú mať schopnosť rýchlejšie sa učiť, rýchlejšie zvládnuť materiály,  vedieť lepšie spracovávať informácie, lepšie zorganizovať informácie, byť úspešnejší v akejkoľvek oblasti. Je to  v istom slova zmyslu pred stupeň koučingu. Je to absolútne základná vec, ktorá sa skôr alebo neskôr bude presadzovať v našom prostredí.

Stále je to neznáma vec, sme prvými priekopníkmi tohto rozvoja v Európe.

 

Čím sa tento systém líši od ponuky čo je na trhu?

Tento systém je absolútne unikátny a revolučný v porovnaní s tým čo je v Európe a vo svete. Momentálne tento systém ovláda tucet ľudí na planéte. Dôvod je ten, že je nielen neznámy, ale že veľa ľudí z klasickej medicínskej verejnosti, ale i koučovia a ľudia zaoberajúci sa neurologickým  rozvojom nemajú informácie o tomto systéme.  Tento systém má dlhú históriu, počiatok je viac ako 60 rokov. Čo znamená že to nie je nejaká novinka, výkvet fantázie posledných mesiacov. Má hlbokú a dlhú históriu a jedna zo škôl s dlhou tradíciou a veľkými úspechmi s prácou s deťmi je Filadelfská škola Glenna Domana,  ktorá pracuje aj s deťmi, ktoré majú určité poruchy na neurologickej úrovni či vrodené poruchy.

Pracujeme aj s dospelými ľuďmi, ktorí sú po mŕtvici a máme neuveriteľné výsledky.

Tento systém je unikátny tým, že v našich končinách sú tieto deti a dospelí prakticky odpísaní a poslaní do života s tým, že nie je cesty späť. Ale teraz je tu nádej, ďalšia šanca.

 

Ako rýchlo tento systém začína fungovať? Ako rýchlo je vidieť výsledky?

Prvé výsledky je vidieť po 6.-10. mesiacov.

 

Aké sú cenové relácie tohto systému?

Kontaktujte ma ohľadom cien individuálne, prostredníctvom e-mailu rozvoj@coach4life.sk

ODPOVEDZTE SI NA TIETO OTÁZKY

Nieste spokojný s tým, kde ste v oblasti práce, vzťahu, rodiny, športu,...? Vieme čo s tým a ako to transformovať.

12 hours ago

Neviete kam smeruje váš život? Stratili ste ,,smer”? Pomôžeme vám ho nájsť a nastaviť podľ všej jedinečnej osobnostnej typológie.

5 hours ago

Prečo robíte, to čo robíte i keď viete, že vám to dlhodobo nepomáha? Nájdete podstatu mentálných bariér a zmeníte to natrvalo.
1 days ago

Máte svoju predstavu, ale neviete ako sa k nej priblížiť

18 hours ago

Bráni vám strach zo zlyhania dosiahnuť svoje ciele?
4 days ago

Chcete vedieť využiť svoju jedinečnú osobnostnú typológiu, preto aby ste boli úspešnejši v práci, rodine, vzťahu, komunikácií alebo i v športe?
4 days ago

Ste negatívne naladený a hľadáte silnú motiváciu? 
4 days ago

Máte problém so sebadôverou v kľúčových momentoch a bráni vám to urobiť krok do novej oblasti života, práce alebo výkonnosti?
4 days ago

Čakáte stále na niečo a ono to neprichádza? Pomôžeme vám to zmeniť.
4 days ago

Máte skutočne svoj život pod kontrolou, alebo ste ,,otrokom" náhodných udalosti a ľudí okolo seba? Buďte pánom svojho života!
4 days ago

Nedokážete dotiahnuť veci dokonca? Vieme prečo a ako to zmeniť.
4 days ago

FOTOGALÉRIA

2012-03-2916.11.37.jpg 2012-03-3013.05.08.jpg p3290141.jpg img_1884.jpg obrazek.jpg obrazek-3.jpg obrazek2.jpg p3310164.jpg obrazek-43.jpg